Thứ tư, 25/05/2022 - 16:33|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TÂN KỲ
 • Hoàng Đình Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Email:
   hoangdinhson77@gmail.com
 • Thái Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0986567383
  • Email:
   Hongtt.tk@nghean.edu.vn
 • Lê Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0915060171
  • Email:
   Lelt.tk@nghean.edu.vn
 • Phạm Tân Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912135686
  • Email:
   Phuongpt.tk@nghean.edu.vn