Saturday, 25/06/2022 - 06:06|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TÂN KỲ
Thông tin chi tiết:
Phạm Tân Phương
Phó Trưởng phòng Phạm Tân Phương
Giới tính Nữ
Điện thoại 0912135686
Email Phuongpt.tk@nghean.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách