• :
 • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TÂN KỲ
 • Trần Đăng Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên tiểu học
  • Điện thoại:
   0943878678
  • Email:
   Khoatd.tk@nghean.edu.vn
 • Phan Đức Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên tiểu học
  • Điện thoại:
   0973970682
  • Email:
   Thuanpd.tk@nghean.edu.vn