• :
 • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TÂN KỲ
 • Đào Quang Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THCS
  • Điện thoại:
   0984404432
  • Email:
   Thinhdq.tk@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Cảnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THCS
  • Điện thoại:
   0945778978
  • Email:
   Hungnc.tk@nghean.edu.vn