• :
 • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TÂN KỲ
 • Nguyễn Viết Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trực GDTX
  • Điện thoại:
   0982882518
  • Email:
   Hanv.tk@nghean.edu.vn
 • Võ Thị Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên ngoại ngữ
  • Điện thoại:
   0917037366
  • Email:
   Nhungvth.tk@nghean.edu.vn
 • Bùi Danh Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trực thi đua
  • Điện thoại:
   0948647678
  • Email:
   Giangbd.tk@nghean.edu.vn
 • Lê Thị Lệ Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0914739500
  • Email:
   Hienltl.tk@nghean.edu.vn
 • Võ Thị Thúy Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủy quỹ
  • Điện thoại:
   0913276896
  • Email:
   havtth@nghean.edu.vn
 • Phạm Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Chức
  • Điện thoại:
   0982790877
  • Email:
   Thangpv.tk@nghean.edu.vn
 • Đào Danh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Hoạch
  • Điện thoại:
   0936268789
  • Email:
   Sondd.tk@nghean.edu.vn
 • Trần Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn Thư
  • Điện thoại:
   0943278783
  • Email:
   Hoatt.tk@nghean.edu.vn