• :
  • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TÂN KỲ
Mạch đất sông Con 

Mạch đất sông Con 

Ngày đăng: (13/02/2014)   Lượt xem: 1044
Sông Con chảy qua đất Tân Kỳ, Nghệ An là một con sông rất lạ. Ở đất Nghĩa Đàn sông mang tên Hiếu, đến Tân Kỳ thành sông Con. Đã là Con thì phải Hiếu, tên sông hay ý nguyện con người? Sông Lam là sông ...
Lịch sử 50 năm phát triển Tân Kỳ 

Lịch sử 50 năm phát triển Tân Kỳ 

Ngày đăng: (12/02/2014)   Lượt xem: 1171
Huyện Tân Kỳ ngày đầu mới thành lập gồm có 13 xã là: Nghĩa Bình, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hợp, Nghĩa Dũng, Nghĩa Thái, Nghĩa Hoàn, Giai Xuân, Nghĩa Phúc, Tân Hợp, Tiên Đồng, Kỳ Sơn, Phú Sơn và Hương Sơn. ...
Cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Ngày đăng: (29/05/2013)   Lượt xem: 1149
Cơ cấu tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng và công chức, viên chức khác. Biên chế được giao hàng năm trong tổ biên chế công chức, viên chức của UBND ...