Thursday, 05/08/2021 - 08:00|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TÂN KỲ

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN- LỚP 9 | Chuyên đề: Các giá trị đạo đức | Theo lịch của Bộ GD&ĐT phát sóng từ 9h30 ngày 24/4/2020, trên VTV7